By : Vahruddin Jayadi

 

Janji Allah pasti benar!

Apa yang dikatakan oleh al-Quran juga pasti benar karena al-Quran adalah firman Allah swt.

Al-Quran adalah pemimpin Anda
Al-Quran adalah pembimbing Anda
Al-Quran akan membahagiakan Anda
Al-Quran akan menyehatkan Anda, bahkan
Al-Quran akan menjadi penolong (syafaat) Anda.

Dengan syarat anda menjadikan al-Quran sebagai pedoman dalam hidup ini, sebaliknya jika anda mengabaikan al-Quran sebenarnya anda sedang merugikan diri anda sendiri. Pahami itu. Begini informasinya dari Allah swt,

“Tiadalah mereka menunggu-nunggu kecuali (terlaksananya kebenaran) Al Quran itu. pada hari datangnya kebenaran pemberitaan Al Quran itu, berkatalah orang-orang yang melupakannya sebelum itu: “Sesungguhnya telah datang Rasul-rasul Tuhan Kami membawa yang hak, Maka Adakah bagi Kami pemberi syafa’at yang akan memberi syafa’at bagi Kami, atau dapatkah Kami dikembalikan (ke dunia) sehingga Kami dapat beramal yang lain dari yang pernah Kami amalkan?”. sungguh mereka telah merugikan diri mereka sendiri dan telah lenyaplah dari mereka tuhan-tuhan yang mereka ada-adakan”. (Qs. al-A’raf [7]: 53)

Bahkan Rasulullah saw berwasiat kepada umatnya untuk berpegang kepada al-Quran dan as-sunnah dengan sabdanya, “Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya selama berpegang teguh kepada keduanya, kitabullah dan sunnah” (HR. Malik).

Dan saya akan bacakan juga ayat yang menjelaskan jika anda mengabaikan al-Quran, anda akan tersesat, celaka, mengalami penghidupan yang sempit dan buta di akhirat. Begini bunyi ayatnya,

“ … Maka jika datang kepadamu petunjuk daripada-Ku, lalu Barangsiapa yang mengikut petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan Barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, Maka Sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam Keadaan buta”. (Qs. thaha [20: 123-124).

Jadi perpegang teguhlah kepada al-Quran insyaAllah anda akan menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat, dan jangan pernah mengabaikan al-Quran karena akan merugikan diri anda sendiri..
Wallahu a’lam bishowab.